Leed met honden als gastgezin via "Stichting I Respect Animals (SIRA)" door "Sandra"

Ons verhaal:

Eind 2019 gaven wij ons op als tijdelijk gastgezin voor "Stichting I Respect Animals (SIRA) (KvK: 67356370) " via contact met "Sandra".

Diezelfde dag werden 2 Beagles bij ons afgezet voor tijdelijke opvang.
Meteen werden enkele "contracten" getekend met afspraken door een tussenpersoon die zich uitgaf als gemachtigde van "Stichting I Respect Animals (SIRA)".

Snel daarna kwamen we erachter dat deze tussenpersoon helemaal geen deel uitmaakt van "Stichting I Respect Animals (SIRA)" maar gewoon gevonden en gezonden werd door "Sandra".
Goed, we dachten dat dit gewoon een klein misverstandje was en gingen door met het zoeken naar geschikte adoptanten voor deze moeilijke plaatsing. (Beagles, daar moet je wat van kennen!)

Snel stuurde "Sandra" de meest ongeschikte mensen, zonder kennis van honden door, het moest allemaal snel snel gaan.
Dit wekte onze argwaan.

Via Google zoeken werd snel duidelijk dat hier sprake kon zijn van misleiding en oplichting: https://www.google.com/search?q=%22Stichting+I+Respect+Animals%22

Zodra "Sandra" merkte dat de plaatsing even kon duren omdat wij deze Beagles niet zomaar aan iedereen zouden meegeven, stelde ze voor dat wij het adoptiebedrag zelf zouden houden.
Wij reageerden hier niet op, we deden deze opvang tenslotte niet voor geld, maar voor het welzijn van deze Beagles.

Ondertussen ontdekten wij dat de officiële eigenaar in de DogID ondertussen overleden was en dus de DogID registratie ongeldig was.
Dit had als gevolg dat in noodgevallen de dierenarts geen ingrijpende medische behandelingen kon doen, dit kan enkel met goedkeuring van de erfgenaam.

We vroegen aan "Stichting I Respect Animals (SIRA)" via "Sandra" om deze DogID's tijdelijk over te zetten op haar naam, of op "Stichting I Respect Animals (SIRA)".
Helaas, toen kwam de aap uit de mouw, "Stichting I Respect Animals (SIRA)" via "Sandra" verklaarden slechts aan bemiddeling te doen en verder niets te maken hebben met deze honden.


Vanaf hier stonden wij als tijdelijk gastgezin voor "Stichting I Respect Animals (SIRA)" er helemaal alleen voor en voelden we ons behoorlijk bedrogen.


Later bleek "Stichting I Respect Animals (SIRA)" meerdere problemen te hebben met gastgezinnen en adoptanten.
Zodra iemand naar buiten trad met deze problemen, ging "Sandra" steevast over op online pesten en doxing via sociale media profielen en het plaatsen van onterechte ervaringen op diens werkgever als een zogezegd ontevreden klant.


Via ons verhaal willen wij iedereen behoeden voor dit soort adopties waarvan de honden, gastgezinnen als adoptanten vaak het slachtoffer worden.


Ook stellen wij ons vragen bij de massa hondjes die "Stichting I Respect Animals (SIRA)" importeert vanuit Spanje.
Er worden ganse vrachten honden geïmporteerd, waarvoor zelfs nog geen adoptiegezinnen voorzien zijn, deze honden worden dan aangeboden via marktplaats voor +-€320 per hond.

Wij stellen ons ook vragen bij de vele dubieuze geldophalingen van "Stichting I Respect Animals (SIRA)".